Akrylrent

Category

Användningsområde

Akrylrent ett milt universalrengöringsmedel med lågt pH värde och en effektiv rengöringseffekt. Det är särskilt lämpat för rengöring av ytor tillverkade av akrylplast.

Användarinstruktioner

Spraya Akrylrent direkt på ytan som ska göras rent och arbeta ut medlet med en våt trasa. Skölj av med vatten eller torka med en ren fuktig trasa.

Varningstext och innehåll

IRRITERANDE

Undvik kontakt med ögonen då irritation och sveda kan uppstå.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kan vara farligt vid förtäring och orsaka sveda och kräkning. Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten i små klunkar och kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras på sval och torr plats otillgänglig för barn.

Innehåller:

Fettalkoholetoxilat samt Dimetoxipropanol

(CAS No. 34590-94-8)1-5%.

Volym 0,5liter