Alkanitet Höj

Användningsområde

Stabil total alkalinitet hjälper till att bibehålla pH värdets nivå i vattnet.

Användarinstruktioner

Sträva efter att hålla alkalinitetsnivån på 100-160mg/l (ppm)

Tillsätt 27g, dvs. en knapp matsked Alkalinitet höj per 1500 liter vatten för att höja total alkalinitet med 10mg/l (ppm)

Blanda avsedd mängd Alkalinitet höj i en hink med vatten och häll sedan i spabadet.

Varningstext och innehåll

Undvik inandning av damm.

Kan vara farligt vid förtäring. Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten, framkalla ej kräkning och kontakta läkare.

Undvik kontakt med hud och ögon. Spola med rikligt med vatten om irritation uppstår. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras väl tillsluten på sval och torr plats.

Innehåller:

Natriumhydrogencarbonat (CAS No. 144-55-8) 100%.

Vikt 500g