Jetsrent

Category

Användningsområde

Jetsrent är ett milt men effektivt rengöringsmedel för spabadets jetsmunstycken och andra liknande komponenter.

Användarinstruktioner

Lätt rengöring:

0,1 – 0,2 dl Jetsrent till 8 – 10 liter vatten.

Normal rengöring:

0,3 – 0,5 dl Jetsrent till 8 – 10 liter vatten

Varningstext och innehåll

IRRITERANDE

Undvik kontakt med ögonen då irritation och sveda kan uppstå.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kan vara farligt vid förtäring och orsaka sveda och kräkning. Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten i små klunkar och kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras på sval och torr plats otillgänglig för barn.

Innehåller:

Fettalkoholetoxilat (CAS No. 68439-46-3) samt

Kaliumtvål avTallfettsyra (CAS No 617090-44-1)

Volym 0,5liter