Antiskum

Användningsområde

Anti-skum motverkar uppkomsten av skum på vattenytan, som ofta bildas av tvål, schampon, rengöringsmedel eller hudvårds-produkter.

Användarinstruktioner

Anti-skum är ett koncentrat som kan spädas ut eller tillsättas direkt i spabadets vatten. Tillsätt 2 fulla kapsyler vid behov.

Varningstext och innehåll

Låg giftighet men kan vara farlig vid förtäring.

Undvik spill och kontakt med ögon.

Ej bedömd som miljöfarlig.

Vi eventuell förtäring, sköljmunnen noga och kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förvaras i försluten förpackning, torrt och ej under fryspunkt.

Innehåller:

Dimetylpolysiloxan (CAS No. 63148-62-9).

Volym 0,5 liter