Spalock Cleaner

Category

Användningsområde

Spalock cleaner är ett milt universalrengöringsmedel med lägt pH värde och en effektiv rengöringseffekt. Används med fördel på spabadets lock som är utsatt för UV ljus, smuts och föroreningar.

Användarinstruktioner

Spraya Spalock cleaner direkt på ytan som ska göras rent och arbeta ut medlet med en våt trasa. Skölj med vatten eller en ren våt trasa.

Varningstext och innehåll

SKADLIGT

Undvik kontakt med ögonen då irritation och sveda kan uppstå.

Kan irritera huden vid långvarig kontakt.

Vid hudkontakt med besvär, tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kan vara farligt vid förtäring och orsaka sveda och kräkning. Vid ev förtäring, drick rikligt med vatten i små klunkar och kontakta giftinformationscentral eller läkare.

Förvaras på sval och torr plats otillgänglig för barn.

Innehåller: Fettalkoholetoxilat samt Dimetoxipropanol

(CAS No. 34590-94-8)1-5%.

Volym 0,5liter